Pod żaglami wyobraźni

Dyrektorzy

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Chełmnie

zapraszają na otwarcie

wystawy czasowej:

"Pod żaglami wyobraźni"

dnia 21.05.2013

Sala Mieszczańska

 

Powyższa wystawa to już czwarte, wspólne przedsięwzięcie Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Tym razem jest to efekt pracy prowadzonej na lekcjach kreatywności elemntami treningu twórczości i arteterapii.

Uczestnikami zajęć są uczniowie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom.

Działania artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne to doskonała forma terapii polisensorycznej usprawniającej zaburzone funkcje, a tak prestiżowa ekspozycja ich efektów zaspokaja potrzebę sukcesu i doceny społecznej twórców.

Eksponowanie wspólnie ośrodka i warsztatów obrazuje również ciągłość pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wystawa wzbudzała żywe zainteresowanie wśród zwiedzających (fot. A.G.-K.)

 

 

Podczas otwarciw wystawy gości witały żywe posągi (fot. A.G.-K.)

 

"OKUPACJA I ZBRODNIE NIEMIECKIE NA KUJAWACH I POMORZU POŁUDNIOWYM"

MUZUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ

"OKUPACJA I ZBRODNIE NIEMIECKIE NA

KUJAWACH I POMORZU POŁUDNIOWYM",

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DN. 19 MARCA 2013 R. O GODZ. 13,00

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA.

Wystawa została przygotowana przez

Oddziałowe Biuro Edukacji Publiczej IPN w Gdańsku

- Delegatura w Bydgoszczy przy współpracy

z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Wystawa będzie c zynna do końca kwietnia 2013 r.

 

Podczas otwarcia wystawy (fot. A.G.-K.)

 

WYSTAWA - "CHEŁMNO - MIASTO ZABYTKÓW I ZAKOCHANYCH"

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ INFORMUJE,

ŻE OD 14 DO 28 LUTEGO BĘDZIE MOŻNA ZWIEDZAĆ WYSTAWĘ

"CHEŁMNO -

MIASTO ZABYTKÓW I ZAKOCHANYCH"

 

Z VIII PLENERU STUDENTÓWPOLITECHNIK, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W LIPCU 2012 R.

W PUNKCIE SPRZEDŻY WYDAWNICTW DOSTĘPNY JEST

RÓWNIEŻ ALBUM POPLENEROWY.

„Fantastyczne światy – Wieczna Miłość” – twórczość Wojciecha Siudmak

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

„Fantastyczne światy – Wieczna Miłość”

–       twórczość Wojciecha Siudmaka,

które odbędzie się dnia 15 stycznia 2013 roku

o godz. 16,30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza

Ekspozycję będzie można zwiedzać do 15 marca 2013 r.

Obraz Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość" z 1980 r.

Rzeźba Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość" z 2004 r.

Wojciech Siudmak jest artystą malarzem, grafikiem i rzeźbiarzem.

Urodził się 10 października 1942 roku w Wieluniu. W latach 1956 – 1961 kształcił się w Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Od 1966 roku mieszka i tworzy we Francji. Jest uważany za czołowego przedstawiciela realizmu fantastycznego. Jego surrealistyczne prace utrzymane w duchu New Age, znalazły zastosowanie jako okładki książek, ilustracje czasopism i plakaty. Prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Wojciech Siudmak jest autorem Światowego Projektu Pokoju, który zapoczątkował powstały w 1980 roku  obraz „Wieczna miłość”. Na jego bazie powstała w 2004 roku rzeźba pod tym samym tytułem, która wraz z ciekawą promenadą ma stanąć w Wieluniu. Całość przedsięwzięcia wzbogacała się o nowe elementy i stopniowo krystalizowała. Misją Projektu jest umacnianie pokoju przez szeroką wspólnotę narodów, dążenie do porozumienia, poszukiwania pojednania i wybaczenia. Dzięki międzynarodowej współpracy, połączenie dziełami sztuki różnych miast świata, umożliwi przekazanie i rozwinięcie idei tolerancji, harmonii i pokoju.

Wojciech Siudmak jest również autorem projektu srebrnej monety 10 zł, którą wyemitował Narodowy Bank Polski 28 sierpnia 2009 r. nawiązującej do ataku wojsk niemieckich na Wieluń w 1939 r.

http://www.siudmak.com

http://www.siudmak.ovh.org