Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk i kryptolog

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

serdecznie zaprasza na

otwarcie wystawy czasowej

"Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk i kryptolog"

ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Bydgoszczy

im. Mariana Rejewskiego,

które odbędzie się 19 marca 2014 r.

o godz. 13.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza.

Otwarcie wystawy połączone będzie z prelekcją Pana

Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

 

 

Z otwarcia wystawy

(fot. A.G.-K.)

Chełmno miastem zabytków i zakochanych 2014

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy czasowej

"Chełmno miastem zabytków i zakochanych"

z IX Plenerów Malarskich Studentów Politechnik,

które odbędzie się

14 lutego 2014 r.

w Sali Mieszczańskiej Ratusz.

W sprzedaży dostępny jest poplenerowy

album w cenie 26 zł.

(Fot. A.G.-K.)

90 lecie PZŁ i 60 lecie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie

Dyrektor

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Zarząd 

Koła Łowieckiego "Orzeł"

zapraszają na

otwarcie wystawy:

"90 - lecie Polskiego Związku Łowieckiego

i 60 - lecie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie",

które odbędzie się dnia 

6 listopada 2013 r. o godz. 17.00

w Sali Mieszczańskiej Rausza

Fot. A.G.-K.

 

Pod żaglami wyobraźni

Dyrektorzy

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Chełmnie

zapraszają na otwarcie

wystawy czasowej:

"Pod żaglami wyobraźni"

dnia 21.05.2013

Sala Mieszczańska

 

Powyższa wystawa to już czwarte, wspólne przedsięwzięcie Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Tym razem jest to efekt pracy prowadzonej na lekcjach kreatywności elemntami treningu twórczości i arteterapii.

Uczestnikami zajęć są uczniowie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom.

Działania artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne to doskonała forma terapii polisensorycznej usprawniającej zaburzone funkcje, a tak prestiżowa ekspozycja ich efektów zaspokaja potrzebę sukcesu i doceny społecznej twórców.

Eksponowanie wspólnie ośrodka i warsztatów obrazuje również ciągłość pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wystawa wzbudzała żywe zainteresowanie wśród zwiedzających (fot. A.G.-K.)

 

 

Podczas otwarciw wystawy gości witały żywe posągi (fot. A.G.-K.)