Działalność edukacyjna

Muzeum Ziemi Chełmińskiej już do chwili powstania prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Zajęcia prowadzone są w ramach tzw. „Szkółki Muzealnej”. Lekcje odbywają się w salach ekspozycyjnych Ratusza, Baszty Prochowej, a także w zabytkowych kościołach, cmentarzu i różnych zakątkach miasta.

Tematyka zajęć dotyczy zarówno wystaw stałych jak i czasowych, ale dostosowana jest także do programu nauczania historii (historii sztuki) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Specjalną ofertę kierujemy do dzieci przedszkolnych, które podczas zajęć poznają pierwsze legendy o Chełmnie, a także mają bezpośredni kontakt z eksponatem.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematyczne nauczycieli. Pracownicy muzeum przygotują odpowiedni program i tematykę zajęć.

Lekcje „Szkółki Muzealnej” odbywają się w czwartki w godzinach pracy muzeum. Zajęcia czwartkowe są bezpłatne. W innym dniu tygodnia (poza poniedziałkiem) koszt zajęć wynosi 2 zł/ osoba (cena biletu wstępu do muzeum), nauczyciele – opiekunowie grup – wstęp bezpłatny, ale mają oni obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

Priorytetem są dla nas zajęcia w Chełmnie.

Istnieje jednak możiwość zajęć terenowych (wyjazdy np do Kałdusa, Starogrody, Klamry) - patrz punkt 53 i 54. Zajęcia odbywające się w czawrtki są bezpłatne (grupy muszą jednak zapewnić sobie trasport). Zajęcia terenowe odbywające się w innym dniu (oprócz poniedziałków i czwartków) koszt wynosi 50 zł (Muzeum Ziemi Chełmińskiej wystawia rachunek).

Istnieje również możliwość dojazdu pracownika muzeum z prelekcją, pokazem lub prezentacją na lekcje do zainteresowanej szkoły lub instytucji. Szczegóły należy umówić telefonicznie.

 

Zajęcia należy umawiać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kontakt: Anna Grzeszna – Kozikowska tel. (056) 686 – 16 – 41 e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowana tematyka zajęć muzealnych:

1. Zasady zachowania się w muzeum.

2. Tematyka związana z aktualną wystawą czasową.

3. Pradzieje Chełmna – Baszta Prochowa – spotkanie z duchem Bernarda Szumborskiego.

4. Dzieje zgromadzeń zakonnych w Chełmnie.

5. Dzieje prawa i przywileju chełmińskiego.

6. Symbole samorządowe Chełmna (herb, sztandary, hejnał).

7. Dzieje zespołu klasztornego (cysterki, benedyktynki, Siostry Miłosierdzia, rola i znaczenie reform ksieni Magdaleny Mortęskiej).

8. Dzieje kościoła Farnego.

9. Dzieje zgromadzenia i kościoła franciszkańskiego.

10. Dzieje zgromadzenia i kościoła dominikańskiego.

11. Dzieje kościoła św. Ducha i Kaplicy św. Marcina.

12. Historia Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Chełmińskiej.

13. Chełmno doby zaboru pruskiego.

14. Wybitni Chełmnianie w ekspozycji muzealnej.

15. Styl romański i gotycki w Chełmnie.

16. Styl renesansowy w Chełmnie.

17. Styl barokowy w Chełmnie.

18. Klasycyzm w Chełmnie.

19. Chełmno w dobie średniowiecza (Hanza, Związek Pruski, wojny polsko-krzyżackie).

20. Chełmno w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

21. Chełmno pod domeną biskupów chełmińskich (1505-1772).

22. Handel i rzemiosło w średniowiecznym Chełmnie.

23. Dzieje Akademii Chełmińskiej (1385-1818).

24. Krzyżacy na ziemi chełmińskiej.

25. Dzieje chełmińskiego Ratusza, połączone z historią Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

26. Życie codzienne w Chełmnie w średniowieczu.

27. Historia książki – dzieje drukarstwa chełmińskiego.

28. Dzieje szkolnictwa chełmińskiego od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

29. Historia chełmińskiego garnizonu wojskowego.

30. Chełmno doby powstania kościuszkowskiego.

31. Chełmno doby powstania styczniowego.

32. Praca muzeum i historyka regionalisty.

33. Chełmno w dobie Księstwa Warszawskiego.

34. Układ urbanistyczny Chełmna.

35. Dzieje Gimnazjum Chełmińskiego.

36. Życie i działalność Ludwika Rydygiera.

37. Chełmno w okresie II wojny światowej.

38. Chełmno w XX wieku.

39. Chełmno w opozycji antykrzyżackiej.

40. Dzieje Chełmna – ogólne zapoznanie z ekspozycją.

41. Chełmno w XVIII wieku.

42. Działalność Filomatów i Filaretów w Gimnazjum Chełmińskim.

43. Historia chełmińskiego cmentarza parafialnego.

44. Historia nazwisk i herbów rodowych (praca z herbarzami)-(dla kółek historycznych - liczba uczestników lekcji nie może przekraczać 12 osób ).

45. Praca z tekstami źródłowymi dotyczącymi historii regionu (dla kółek historycznych - liczba uczestników lekcji nie może przekraczać 12 osób).

46. Tworzenie średniowiecznego dokumentu (dla kółek historycznych-liczba uczestników lekcji nie może przekraczać 12 osób).

47. Tradycja i obrzędy okresu Świąt Bożego Narodzenia na ziemi chełminskiej.

48. Tradycja i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy na ziemi chełminskiej.

49. Jak to w dawnej kuchni bywało (zajęcia dla grup przedszkolnych).

50. Legendy chełmińskie (o wieży kościoła farnego, o niewidomym pastuszku, o kulach armatnich) - dla grup przedszkolnych i klas I - III szkół podstawowych.

51. Z dziejów Gminy Żydowskiej w Chełmnie.

52. Tradycje czczenia św. Walentego na ziemi chełmińskiej (dzieje relikwiarza i ołtarza św. Walentego z kościoła pw. WNMP w Chełmnie).

53. Istnieje również możliwość wyjazdu w czwartki z młodzieżą do Kałdusa i Starogrodu. Zajęcia trwają dwie godziny. Muzeum Ziemi Chełmińskiej zapewnia osobę prowadzącą zajęcia (bezpłatnie). Natomiast chętne klasy / szkoły zoobowiązane są zapewnić sobie transport.

54. Istnieje również możliwość wyjazdu w czwartki z młodzieżą na Klamry (doły śmierci, pomnik Fort VIII) - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej. Zajęcia trwają dwie godziny. Muzeum Ziemi Chełmińskiej zpewnia osobę prowadzącą (bezpłatnie). Natomiast chętne klasy/szkoły zobowiązane są zapewnić sobie transport.

 

PROJEKCJE FILMOWE.

 

Proponujemy również projekcję filmów dokumentalnych :

1. "Eksterminacja inteligencji pomorskiej 1939 - 1945". Czas projekcji 66 minut.

2. "Króliki z Ravensbruck". Czas projekcji ok. 60 minut.

Filmy zrealizowane i udostępnione  zostały przez Unisławskie Towarzystwo Historyczne.