RODO

Klauzula informacyjna
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

 


Szanowni Państwo,


25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej  RODO. W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi Chełmińskiej, ul. Rynek 28 kontakt telefoniczny 56 6861641, kontakt drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych , z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres administratora z dopiskiem IOD
3.    Państwa dane przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO, realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO, w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO.
4.    Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do danych osobowych,
•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
•    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.    W sytuacji,  gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).