Obiekty

   Ratusz w Chełmnie to jeden z unikalnych przykładów budownictwa renesansowego w Polsce. Wg źródeł, pierwotna siedziba władz miasta powstała przed 1298 rokiem. Średniowieczny Ratusz był budowlą jednopiętrową, wolnostojącą z czworoboczną wieżą. Obecny renesansowy  kształt otrzymał podczas przebudowy w latach 1567 – 1596.  Do miasta sprowadzono wówczas architektów włoskich, którzy zajęli się rozbudową Ratusza. Szczególną ozdobą tego obiektu stały się: wysoka attyka, hełm i zegar na wieży. Kolejna  przebudowa miała miejsce w latach 1885 – 1887. Wówczas to nadbudowano drugie piętro, a w attyce wykuto otwory okienne. Na zachodniej ścianie umieszczono przeniesiony z kościoła farnego pręt chełmiński – średniowieczny wzorzec miary o długości 4,35 m. Ratusz był siedzibą głównie rady i ławy miejskiej. W przekazach źródłowych czytamy, że mieściły się tu również: pomieszczenia na wagę, izba rady, izba letnia i archiwum, a także izba sądowa  i do 1458 roku siedziba Wyższego Sądu Prawa Chełmińskiego.
     Od 1674 roku na ścianie południowej Ratusza, na wysokości I pietra, znajduje się również obecnie najstarsza w Chełmnie tablica, upamiętniająca biskupa chełmińskiego Andrzeja Olszowskiego, a dokładnie moment powołania go na tron prymasowski.  
Przez ponad siedem wieków Ratusz służył miastu jako siedziba władzy municypalnej oraz rady miejskiej. Od 1983 roku, po przeprowadzonym kilkuletnim remoncie, mieści się tu Muzeum Ziemi Chełmińskiej.