V Warsztaty dla Przewodników

V Warsztaty Szkoleniowe dla
Przewodników z Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Już po raz piąty chełmińscy przewodnicy zaprosili do Chełmna kolegów „po fachu”. Okazją stały się jubileusze, jakie w tym roku obchodzą nasi pasjonaci turystyki. Jedną z najważniejszych jest 90 rocznica wydania pierwszego przewodnika po Chełmnie. W 1921 roku ówczesny nauczyciel Gimnazjum Męskiego w Chełmnie Jan Stolarzewicz przygotował niewielką książeczkę pt.„Chełmno”. Wydano ją nakładem księgarni Jakuba Kobierzyńskiego. Przewodnik ten liczył zaledwie 31 stron lecz w zwięzły i przystępny sposób ilustrował dzieje miasta i historię poszczególnych zabytków. Ponadto Koło Przewodników PTTK obchodzi w tym roku swój jubileusz 45 – lecia działalności, 15 – lecia reaktywowania koła oraz 15 – lecia „Spacerków po Chełmnie”. Całość rocznic wieńczą V Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pomysłodawcą tych spotkań był Anna Grzeszna – Kozikowska – prezes chełmińskiego koła PTTK. Każdego roku przybywają do Chełmna przewodnicy m.in.: z Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Brodnicy czy Kruszwicy. Podczas warsztatów poznają ciekawe meandry chełmińskiej historii, zwiedzają zabytki miasta, a także wędrują po najbliższej okolicy. Tak było i w tym roku. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w ratuszu, gdzie już po godz. 8,00 zebrała się większość uczestników. Każdy z nich otrzymał materiały promocyjne, które przygotował Urząd Miasta Chełmna, Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Po części organizacyjnej burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski złożył chełmińskim przewodnikom życzenia. Uczczono również chwilą ciszy tych, którzy odeszli, a w szczególności: Halinę Pęską, Małgorzatę Kowalską, Edmunda Henniga i Stanisłąwa Kalczyńskiego. A, że przewodnicy to zapaleni turyści swoje święto uczcili zwiedzaniem. Anna Grzeszna – Kozikowska i Władysław Flieger pokazali gościom Ratusz, chełmińskie kościoły, cmentarz oraz przybliżyli historię Kałdusa i Staogrodu – miejsc pierwotnej lokacji Chełmna. Duże wrażenie na przewodnikach zrobił również Park Miniatur Zamków Krzyżackich nad Jeziorem Starogrodzkim. Na koniec w dobrych humorach „chełmińskie jubileusze” uczczono w jednej z chełmińskich restauracji.
Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników z Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które odbywają się w Chełmnie są doskonałą promocją dla miasta. Docierają one do tych osób, które bezpośrednio mają kontakt z turystami i to w większości im zawdzięczamy fakt, że zwiedzający zawitają do Chełmna.
Kolejne warsztaty, z zupełnie nowym, ciekawym programem, już za rok


Przewodnicy z Grudziądza na tle swojego zamku (fot. A.G.-K.)


W krypcie ksieni Magdaleny Mortęskiej (fot. A.G.-K.)


Przy płycie biskupa Heidenryka (fot. A.G.-K.)


Przed kościołem w Starogrodzie (fot. A.G.-K.)


Podczas zwiedzania cmentarza w Chełmnie (fot. A.G.-K.)


W skarbcu klasztornym (fot. A.G.-K.)


Bezpośredni kontakt z przeszłością (fot. A.G.-K.)


Podczas schodzenia z wieży kościoła farnego (fot. A.G.-K.)


Podczas wędrówki w Starogrodzie (fot. A.G.-K.)