Konkurs „Mały Przewodnik”

Dnia 2 kwietnia 2011  roku odbył się konkurs „Mały Przewodnik”

organizowany przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Jest to już kolejna edycja tego przedsięwzięcia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chełmna i powiatu. Kategorii szkoły podstawowe wzięło udział 12 osób, a w kategorii gimnazja 11.   Uczestnicy zmagań przedstawiali w pięciominutowych wystąpieniach historię miasta, dzieje zabytków lub biografie zasłużonych chełminian. Komisja w składzie: Izabela Ruczyńska, Anna Soborska – Zielińska i Anna Grzeszna – Kozikowska oceniała następujące elementy wypowiedzi: plastyczność tekstu i poprawność językową, stopień zapamiętania tekstu, poprawność merytoryczną wypowiedzi oraz oryginalność tekstu. Laureatami konkursów zostali:

Kategoria Szkoły Podstawowe

I miejsce Wojciech Coch – Szkoła Podstawowa Nr 1

Kamil Loba – Szkoła Podstawowa Nr 4

II miejsce Patryk Rorowski – Szkoła Podstawowa Nr 1

III miejsce Kornelia Delik – Szkoła Podstawowa Nr 1

Wyróżnienie – Karolina Gutowska – Szkoła Podstawowa Nr 4

Kategoria Gimnazja:

I miejsce – Mateusz Buliński – Gimnazjum Nr 2

II miejsce – Monika Gutowska – Gimnazjum Nr 2

III miejsce Sebastian Kocik – Gimnazjum w Podwiesku

Konkurs „Wiedza o Chełmnie i jego zabytkach”

Dnia 16 kwietnia 2011 roku w Sali Sądowej Ratusza odbyła się kolejna edycja  konkursu „Wiedzy o Chełmnie i jego zabytkach” organizowanego przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Pomysłodawcą i organizatorem pierwszych konkursów  był Jerzy Kałdowski.  Początkowo, od lat 80 – tych XXw.,  odbywały się one okazjonalnie z okazji „Dni Chełmna” lub „Niedzieli w Muzeum”. Od 1997 roku jest to już konkurs cykliczny. W bieżącym roku do rywalizacji przystąpiła młodzież ze szkół chełmińskich oraz Starogrodu, Podwieska i Małych Łunaw. Komisja w składzie Anna Soborska – Zielińska, Izabela Ruczyńska oraz Anna Grzeszna a –Kozikowska oceniała młodzież z zakresu historii oraz znajomości architektury miasta Chełmna. W kategorii szkoły podstawowe do rywalizacji przystąpiło 20 osób, a w kategorii gimnazja – 16. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Emilia Chojnacka – Szkoła Podstawowa w Starogrodzie

II miejsce – Jakub Ćwik – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmnie

III miejsce – Oliwia Bruś – Szkoła Podstawowa w Starogrodzie

Kategoria gimnazja:

I miejsce –Aleksandra Kubacka – Gimnazjum w Starogrodzie

II miejsce – Joanna Szczepanik – Szkoła Podstawowa Nr 1

III miejsce – Celina Chmielewska – Gimnazjum w Starogrodzie

Laureaci konkursu "Wiedzy o Chełmnie"  w kat. szkoły podstawowe wraz z opiekunami

Opr.

Anna Grzeszna - Kozikowska

RECITAL PATRYCJI BŁASZAK

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

RECITAL

PATRYCJI BŁASZAK - SKRZYPCE

I

KATARZYNY ŻEKOŃSKIEJ - FORTEPIAN,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA

2 KWIETNIA 2011 ROKU,

O GODZ. 17,00

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA

W programie:

J.S. Bach – I sonata g-moll, Adagio i Presto

N. Paganini – kaprys IX

H. Wieniawski – Kaprys V – „Alla Saltarella”

C. Franck – Sonata A dur, cz. I i II

A. Chaczaturian – koncert a-moll, cz. I

E. Blocha – „Baal Shem, three pictures of Chassidic life” cz. 2 “Nigun”

Dnia 6 marca 2011 roku, w wieku 80 lat, zmarł Pierwszy Dyrektor, założyciel Muzeum Ziemi Chełmińskiej Jerzy Kałdowski

Dnia 6 marca 2011 roku, w wieku 80 lat, zmarł

Pierwszy Dyrektor, założyciel

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Jerzy Kałdowski

Msza św. załobna odprawiona będzie dnia 11 marca 2011 roku (piątek) o godz. 12.00 w kościele farnym w Chełmnie. Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Toruńskiej. Wprowadzenie zwłok do kościoła nastąpi o godz. 11.30.

Rodzinie i najbliższym składamy wrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Jerzy Kałdowski urodził się 4 lutego 1931 roku w Chełmnie. Jego rodzicami byli Anastazy Kałdowski – zasłużony muzyk – organista, profesor muzyki kościelnej oraz Eufenia z domu Sentkowska. Jerzy Kałdowski oddziedziczył po rodzicach niezwykłe uzdolnienia muzyczne, głęboki i szczery patriotyzm, umiłowanie piękna przyrody i kraju oraz swojej „małej ojczyzny” – ziemi chełmińskiej.

W czasie okupacji, podobnie jak wielu innych młodych ludzi, uczęszczał do szkoły niemieckiej. Nie zaniedbywał jednak edukacji  w dziedzinie języka polskiego, historii ojczystej, muzyki i języka angielskiego. W roku 1944 przejął po bracie Zbigniewie obowiązki organisty w Starogrodzie. Po wyzwoleniu Chełmna podjął naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym, a także kontynuował edukację muzyczną: grę na organach  u ojca, a grę na skrzypcach u profesora Furmanowicza. Od wiosny 1945 roku objął również honorową  funkcję organisty w kościele pofranciszkańskim. Obowiązki te sprawował przez 5 lat, prowadząc równocześnie „Scholę Cantorum”.

Dnia  27 kwietnia 1950 roku został aresztowany przez UB, w ramach akcji eliminacji z życia społecznego młodzieży podejrzanej o działalność antypaństwową. Podczas pobytu w areszcie powstaje jeden z pierwszych jego wierszy „Żal więźnia”. Dnia 16 sierpnia 1950 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w trybie doraźnym na 10 lat  pozbawienia wolności i 5 lat kary dodatkowej – utratę praw obywatelskich. W latach 1950 – 1953 odbywał karę więzienia w Koronowie. Za odmowę współpracy z władzami został przeniesiony  do obozu pracy w Piechcinie koło Inowrocławia (praca w kamieniołomach). Mimo tak ciężkich warunków starł się pisać, studiować literaturę i podręczniki. Grał w orkiestrze obozowej i prowadził chór obozowy. Dawał liczne małe koncerty.  Wtedy to powstał szereg miniatur słowno – muzycznych i pieśni, a przede wszystkim  „Msza Piechcińska”. Dnia 23 grudnia 1954 roku został zwolniony warunkowo. Od pierwszych chwil po powrocie rozpoczął pracę na niwie muzycznej oraz dalszą edukację. Przyjął funkcję organisty w parafii św. Józefa, a  w 1956 roku zdał z wyróżnieniem maturę w korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Nadal kontynuował naukę gry na organach pod kierunkiem ojca, a później na Studium  Organistowskim w Pelplinie. W roku 1959 uzyskał kwalifikacje organisty II klasy, a w 1962 kwalifikacje klasy I.

W 1957 roku zawarł związek małżeński z Haliną Subkowską, z która miał dwóję dzieci: córkę Gabrielę i syna Mariusza.

W 1964 roku Jerzy Kałdowski podjął 5 – letnie studia zaoczne na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, kierunek historia, które kończył je z wyróżnieniem. Pracę magisterską napisał z zakresu mediewistyki: „Okupacja Chełmna przez Bernarda Szumborskiego   i jego spadkobierców w latach 1457 – 1479” u profesora Mariana Biskupa. Wybrany kierunek studiów nierozerwalnie wiązał się z  pasjami, zamiłowaniem dziejów miasta, a także działalnością kulturalno – społeczną. Po powrocie z obozu stalinowskiego związał się z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Chełmnie, najpierw jako członek zarządu, a następie od 1958 roku opiekun zbiorów.  Był również współzałożycielem w 1963 roku Chełmińskiego Towarzystwa Kultury. Pełnił w nim funkcje: członka zarządu, kierownika sekcji historii  i ochrony zabytków. Był również społecznym opiekunem zabytków, a od 1966 roku członkiem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 1962 – 1984 prowadził działalność dydaktyczną, ucząc śpiewu kościelnego i muzyki w nowicjacie Sióstr św. Rodziny w Chełmnie.

Z początkiem lat 80 – tych XX wieku wszedł w skład komitetu organizacyjnego, którego staraniem ukazała się „Księga Pamiątkowa  750 – lecia Prawa Chełmińskiego” pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego.

W roku 1989 wstąpił do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Bydgoszczy. W jego ramach  prowadził pracę popularyzatorską – wzbogacając imprezy własną oprawą słowno – muzyczną. Spośród 6 tablic pamiątkowych w Chełmnie, które powstały jego staraniem, jedna poświęcona jest ofiarom stalinizmu.

Osobny rozdział w życiu Jerzego Kałdowskiego stanowiło Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Od roku 1958 podjął się trudu tworzenia i rozwijania placówki muzealnej, najpierw społecznie, a później jako opiekun zbiorów. Od 1974 roku był kierownikiem małego muzeum. Natomiast w 1982 roku został pierwszym dyrektorem Muzeum Ziemi Chełmińskiej z siedzibą w gotycko – renesansowym Ratuszu, który wraz z basztami Prochową i Panieńską doprowadził do adaptacji dla celów muzealnych i kulturalnych. Aktywnie przygotowywał liczne wystawy czasowe,  oprawę muzyczną uroczystości, rozpoczął działalność edukacyjną w ramach tzw. „szkółki muzealnej”, a także opracowywał liczne referaty. Zaraził pasją historyczną i popularyzatorską kolejną grupę miłośników historii Chełmna i nowych muzealników.

W 1984 roku, w związku z nasilającymi się pracami w muzeum zrezygnował z funkcji organisty w parafii św. Józefa. Objął tylko stanowisko pomocnicze w powyższej parafii oraz w kościele garnizonowym.

Dnia 1 stycznia 1991 roku przeszedł na emeryturę. Jednak nadal pozostał wierny dotychczasowej działalności.  Zbierał liczne materiały dotyczące dziejów Chełmna, brał udział w spotkaniach historycznych, współpracował z licznymi środowiskami – m.in. Związkiem Kadetów II RP,  utrzymywał kontakt z rodzinami zasłużonych chełminian, współpracował z władzami miasta i aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Chełmna. W kwietniu 1991 roku był również współfundatorem powołanej Fundacji Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

W latach 1991 – 1994 pełnił funkcję organisty w parafii garnizonowej w Chełmnie oraz liczne czynności organistowskie w innych parafiach.

Twórczość Jerzego Kałdowskiego jest bardzo bogata. Jego dorobek stanowiły liczne publikacje, opracowania historyczne, biografie, referaty, wiersze, widowisko słowno – muzyczne. Istotne miejsce zajmowały małe formy poetycko – muzyczne, które tworzył przez całe życie, a były to przede wszystkim: pieśni więzienne, religijne, msze liturgiczne, pieśni maryjne, papieskie, o Chełmnie,  kolędy, pieśni  wojskowe, patriotyczne oraz szereg pieśni o innych miastach i szkice historyczne. Ważne miejsce zajmowały również przekłady poezji i prozy z języka niemieckiego język na polski i z języka polskiego na język niemiecki. Jednym z ważniejszych jego opracowań był „Ratusz w Chełmnie”, który poświęcił „Mojemu Miastu”.

Za swą działalność został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Wśród nich możemy wymienić m.in.: Srebrna Odznaka społecznego opiekuna zabytków (1963), srebrna odznaka przewodnika PTTK (1974), Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1976),  Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzealnictwa, upowszechniania kultury, sztuki i tradycji patriotycznych (1986), Odznaka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1991), odznaka członka honorowego Związku Kadetów II RP (1993), Medal honorowy Mazurka Dąbrowskiego (1993)czy Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1995). W 2003 roku z okazji 770 – lecia Chełmna został wyróżniony honorowym tytułem  „Zasłużony dla Chełmna”.

Zmarł 6 marca 2011 roku w Świeciu.

Jerzy Kałdowski był człowiekiem wielkiej pasji, który umiłował Chełmno. Był autorem pozdrowienia „Vivat Chełmno”, które od wielu już lat używane jest przez chełmińskich historyków i sympatyków miejscowego muzeum.

Opr. A.G.-K.

"MOJE TATRY - WĘDRÓWKI MIROSŁAWA KLATECKIEGO"

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ:

 

"MOJE TATRY - WĘDRÓWKI

MIROSŁAWA KLATECKIEGO",

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

19 MARCA 2011 ROKU O GODZ. 12.00

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA

 

Wystawę będzie można zwiedzać do końca kwietnia 2011 r.

 

Mirosław Klatecki jest bydgoszczaninem, absolwentem Akademii Techniczno – Rolniczej. Góry przemierza od ponad ćwierć wieku. Zna je jak nikt. Nie straszna mu pora  dnia  czy  roku, słota  czy letni skwar . W góry wyrusza o każdej porze, czasem tylko  po to aby zachwycić  się brzaskiem, a bywa, że  grozy  burzy doświadczyć .

Pasją Mirosława Klateckiego jest fotografia, która jest nie tylko utrwalaniem w kadrze, ale również osobistym przeżyciem.

Fotografie eksponowane na wystawie w chełmińskim Ratuszu prezentują Tatry – po polskiej i słowackiej stronie. Wykonane zostały w ostatnich sześciu latach. Jak podaje autor, większość fotografii nie miało obróbki komputerowej. Prezentują to co uchwycił aparat. Tylko duże panoramy Tatr wymagały specjalnego programu komputerowego. Obok piękna gór możemy również obejrzeć faunę i florę tych terenów.

Wystawę będzie można zwiedzać do 4 maja 2011 r.

 

Opr. A. G. - K.

„Sekretarz Miłosny czyli Podręcznik dla zakochanych....”

Od 14lutego 2011 roku w punkcie sprzedaży wydawnictw dostępna jest nowa, ciekawa publikacja – reprint „Sekretarza Miłosnego czyli Podręcznika dla zakochanych.....”. Dzięki staraniom Urzędu Miasta w Chełmnie, książka ta była jedną z atrakcji 10 – lecie „Chełmińskich Walentynek”.

Jest to unikalny XIX – wieczny podręcznik dobrego wychowania. Pierwsze wydanie tej publikacji miało miejsce w 1893 roku.  Ukazała się ona drukiem i nakładem zasłużonego chełmińskiego  wydawcy Walentego Fiałka. Książeczka ta zawierała  80 stron na łamach których znajdowały się liczne wzorów listów miłosnych, powinszowań dla osób zakochanych, a także wzory korespondencji z narzeczoną / narzeczonym lub przyszłymi teściami oraz wiele innych. U schyłku XIX i na początku XX wieku publikacja ta cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem i była swego rodzaju elementarzem savoir vivre’u dla zakochanych. W 1915 roku nastąpiło II wydanie tej książeczki. Nakład jej wynosił wówczas 14 500 egzemplarzy. Została jednak nieznacznie okrojona, gdyż liczyła 64 strony.  Oryginalne wydania „Sekretarza Miłosnego czyli podręcznika dla zakochanych .....” z 1915 roku znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka w Chełmnie.

Reprint  z 2011 roku zostało wzbogacony ciekawymi starymi pocztówkami z Chełmna oraz bardzo oryginalnymi zdjęciami par zakochanych z przełomu XIX i XX wieku.

Chełmiński „Sekretarz Miłosny czyli podręcznik dla zakochanych...” zyskał duże uznanie profesora Jerzego Bralczyka – gościa „Chełmińskich Walentynek”,  który jest m.in. kolekcjonerem książek o dobrym wychowaniu i manierach. Jak sam mówił nie posiadał w swoich zbiorach tej publikacji. W związku z tym uzupełni ona jego ciekawą kolekcję.

Dla osób starszych reprint „Sekretarza Miłosnego” może być przypomnieniem ich młodości, a dla młodego pokolenia lekcją historii i dawnych zasad dobrego wychowania.

Książeczka jest do nabycie w punkcie sprzedaży wydawnictw Muzeum Ziemi Chełmińskiej w cenie 18,50 zł.

Opr. A.G.-K.

 

KONCERT KAMERALNY IX FESTIWALU LAURETAÓW KONKURSÓW MUZYCZNYCH

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

KONCERT KAMERALNY,

W RAMACH

IX FESTIWALU LAURETAÓW KONKURSÓW MUZYCZNYCH

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 23 LUTEGO 2011 ROKU O GODZ. 18.00

w Sali Mieszczańskiej Ratusza

W programie:

Franck Angelis (1962) – Boite a Rythme

Wiaczesław Siemionow (1949) – Kaprys nr 2 „S.O.S. Pamięci Ofiar Kurska”

Wiaczesław Siemionow (1949) – Divertimento, cz. 2 Nostalgia

Astor Piazzolla (1921-1992) – Sentido Unico

Maurycy Moszkowski (1854-1925) – Iskry op. 36 nr 6

Victor Gridin (1943-1997) – Rassipuha

Maciej Drapiński, akordeon


Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – Sonata nr 6 op. 65, Chorał i wariacje
Richard Galliano (1950) – Fou Rire


Michał Gajda, akordeon


Franck Angelis (1962) – Paris-Moscow
Vittorio Monti (1868-1922) – Czardasz


Duet New Poznań Accordion Duo

Michał Gajda, akordeon

Konrad Mikołajczyk, akordeon