„Sekretarz Miłosny czyli Podręcznik dla zakochanych....”

Od 14lutego 2011 roku w punkcie sprzedaży wydawnictw dostępna jest nowa, ciekawa publikacja – reprint „Sekretarza Miłosnego czyli Podręcznika dla zakochanych.....”. Dzięki staraniom Urzędu Miasta w Chełmnie, książka ta była jedną z atrakcji 10 – lecie „Chełmińskich Walentynek”.

Jest to unikalny XIX – wieczny podręcznik dobrego wychowania. Pierwsze wydanie tej publikacji miało miejsce w 1893 roku.  Ukazała się ona drukiem i nakładem zasłużonego chełmińskiego  wydawcy Walentego Fiałka. Książeczka ta zawierała  80 stron na łamach których znajdowały się liczne wzorów listów miłosnych, powinszowań dla osób zakochanych, a także wzory korespondencji z narzeczoną / narzeczonym lub przyszłymi teściami oraz wiele innych. U schyłku XIX i na początku XX wieku publikacja ta cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem i była swego rodzaju elementarzem savoir vivre’u dla zakochanych. W 1915 roku nastąpiło II wydanie tej książeczki. Nakład jej wynosił wówczas 14 500 egzemplarzy. Została jednak nieznacznie okrojona, gdyż liczyła 64 strony.  Oryginalne wydania „Sekretarza Miłosnego czyli podręcznika dla zakochanych .....” z 1915 roku znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka w Chełmnie.

Reprint  z 2011 roku zostało wzbogacony ciekawymi starymi pocztówkami z Chełmna oraz bardzo oryginalnymi zdjęciami par zakochanych z przełomu XIX i XX wieku.

Chełmiński „Sekretarz Miłosny czyli podręcznik dla zakochanych...” zyskał duże uznanie profesora Jerzego Bralczyka – gościa „Chełmińskich Walentynek”,  który jest m.in. kolekcjonerem książek o dobrym wychowaniu i manierach. Jak sam mówił nie posiadał w swoich zbiorach tej publikacji. W związku z tym uzupełni ona jego ciekawą kolekcję.

Dla osób starszych reprint „Sekretarza Miłosnego” może być przypomnieniem ich młodości, a dla młodego pokolenia lekcją historii i dawnych zasad dobrego wychowania.

Książeczka jest do nabycie w punkcie sprzedaży wydawnictw Muzeum Ziemi Chełmińskiej w cenie 18,50 zł.

Opr. A.G.-K.