Poszukujemy pamiątek bozonarodzeniowych

W związku z przygotowywaną wystawą prezentującą tradycje

Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Karnawału w Chełmnie

Muzeum Ziemi Chełmińskiej poszukuje pamiątek związnaych z tym okresem.

W szczególności poszukujemy starych zdjęć, obrazków kolędowych, dekoracji

i kartek  świątecznych, książek kucharskich z przepisami bożonarodzeniowymi,

czy przedmiotów związnych z porą zimową od pocz. XX w. po lata 60 - te XX w.

Wystawa będzie prezentowana od 6 grudnia 2016 r. do 2 lutego 2017 r.

Po zakończeniu ekspozycji wszystkie pamiątki zostaną zwrócone właścicielom.

Pocztówka ze zbiorów Anny Soborskiej - Zielińskiej