Wyprawa na Klamry

Dnia 21 września 2016 roku Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

zorganizowalo zajęcia terenowe dla Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

Młodzież wraz z nauczycielami i pracownikiem muzeum udali się do miejscowości Klamry,

gdzie na przełomie października i listopada 1939 roku Niemcy zamordowali ok. 2500 Polaków.

Młodzież zotarła do tzw. "dołów śmierci", Fortu VIII, gdzie przetrzymywano aresztowanych Polaków

oraz do pomnika na skraju szosy. W każdym z tych miejsc zapalono znicze.

 

 

Fot. D.Bukowska