Noc Muzeów 2015 w Świeciu

Zapraszamy na Noc Muzeów również do sąsiadów ze Świecia.

 

Muzeum Pożarnictwa przy OSP w Świeciu będzie otwarte w sobotę 16 maja 2015 r. od godziny 18 do godziny 23. Wstęp nieodpłatny. Specjalnie z tej okazji OSP Świecie przygotowało okolicznościową pieczęć i pamiątkowe bilety. Zapewniamy takze przewodnika.

    OSP  przygotowało także na swojej stronie internetowej www.ospswiecie.republika.pl pierwsze w regionie wirtualne zwiedzanie "Muzeum Pożarnictwa" , takze w technologii 3d (popularne okulary anaglifowe czerwono - niebieskie)
 

    Muzeum Pożarnictwa w Świeciu prowadzone jest przez OSP w Świeciu, jest profesjonalną placówką kultury, która gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej i miasta Świecia. Troską OSP w Świeciu jest wszechstronne ukazanie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży rozwoju techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna. W Muzeum znajdują się ekspozycje stałe. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć:

  a.. Sikawki różnych typów z XIX i XX w.,
  b.. sprzęt alarmowy w skład którego wchodziły m.in. syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy,
  r ęcznie wyszywane sztandary jednostki straży pożarnej w Świeciu,
  c.. sprzęt oświetleniowy,
  d.. armaturę wodną: łączniki, hydranty, smoki wodne, prądownice,
  e.. umundurowanie oraz hełmy strażackie (paradne i bojowe) obrazujące zarówno charakter ubioru strażackiego z końca XIX wieku używanego w strażach w Prusach, jak i XX- wieczne wzory umundurowania,
  f.. uzbrojenie osobiste strażaka w tym:parciane pasy bojowe i toporki,
  g.. sprzęt przeciwdymno - gazowy w tym: maski przeciwgazowe z pochłaniaczami, aparaty tlenowe plecakowe,
  h.. wydawnictwa specjalistyczne, dyplomy, fotografie, plakaty przeciwpożarowe oraz odznaczenia strażackie.
     
    Integralną częścią Muzeum jest Dział Historii Miasta Świecie, w którym prezentowane są zbiory obrazujące wielowiekowe dzieje grodu nad Wisłą. Zgromadzono tu dawne fotografie i pocztówki z widokiem miasta, a także pamiątki związane z miastem.