"Chełmno - miasto zabytków i zakochanych"

Dnia 14 lutego 2012 roku o godz. 15.00

 

Muzeum Ziemi Chełmińskiej serdecznie zaprasza

 na otwarcie wystawy czasowej,

 „Chełmno – miasto zabytków i zakochanych”

z VII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury.

 Dostępny będzie również najnowszy album poplenerowy.

 Ponadto podczas otwarcia wystawy odbędzie się promocja książki

 „Senne erotyki”

 z udziałem autora Mirosława Antoniego Glazika.

 

Mirosław Antoni Glazik (M.A.G.) - urodził się 5 lipca 1957 roku w Lnianie woj. kujawsko-pomorskie. W roku 1980 ukończył wyższe studia magisterskie  (dzienne, specjalność nauczycielska) - filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (uzyskał tytuł: magister filologii polskiej) i tamże - w roku 2001 podyplomowe Studia Filologii Polskiej: Dramat Teatr i Film XX Wieku.Nauczyciel, wykładowca, poeta, prozaik, dramaturg, eseista, krytyk literacki i filmowy.

W stanie wojennym jako reprezentant środowisk literackich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej uczestniczył w spotkaniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II  z niezależnymi środowiskami twórczymi Polski (Kościół Świętego Krzyża w Warszawie,  13 VI 1987 r.).
Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich.Jego analizy i interpretacje dzieł literackich Z. Herberta, J. Lechonia i Cz. Miłosza (współautorka Jadwiga Glazik) oraz B. Ostromęckiego i dramatów K. Wojtyły zamieszczane były w czasopismach naukowych, oświatowych i metodycznych.
W 2002 r. otrzymał - III nagrodę w  Międzynarodowym Konkursie Literackim "Człowiek, Kultura, Środowisko" za esej pt. "O tajemnicach i religijności wiersza Bogdana Ostromęckiego "Hiob", opublikowany w "Akancie" i "Studiach Włocławskich".
Na początku 2009 roku  Jego tomik Odpoczynaniejoanna Jasińska znalazł się wśród książek nominowanych do prestiżowej nagrody - Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (w kategorii: książka roku 2008). Jest ona wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Jury przewodniczył prof. Jacek Łukasiewicz.
W roku 2011 trzy książki: Gdyby Ksiądz Jerzy pisał wiersze. WDR, Włocławek 2010; Proza i Poezja na klęczkach. GBP, Lniano 2010; Lis się skrada. Wiersze dzieci i dla dzieci. Stowarzyszenie Nowa Gmina Włocławek. Wilkowice 2010 znalazły się wśród 100 książek nominowanych do prestiżowej nagrody - Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (w kategorii: książka roku 2010).
Od grudnia 2010 roku prowadzi (wspólnie z Moniką Grzanką)  cotygodniową audycję MG2. O książce i filmie w TV Kujawy, gdzie zajmuje się krytyką literacką i filmową.
Jego notę biograficzną zamieszczono w encyklopedii ,,Men of achievement" wydawanej w Cambridge.
Od 1988 roku wykładowca literatury chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a od 1997 roku - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie (wybrane zagadnienia literatury chrześcijańskiej, a od 2010 - laboratorium teatralne).
Od 2011 roku - nauczyciel Katolickiego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu n/W. i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Cosinus we Włocławku.