"IX CHEŁMIŃSKIE WIECZORY ORGANOWE"

PROGRAM

IX CHEŁMIŃSKICH WIECZORÓW ORGANOWYCH

27 MAJA - KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY (FARA)

PAWEŁ SELIGMAN (CIESZYN)

 

24 CZERWCA - KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY (KLASZTOR)

KRZYSZTOF CZERWIŃSKI (SYDNEY)

PRZEMYSŁAW WAWRZYNIAK -DUDY SZKOCKIE (POZNAŃ)

 

29 LIPCA - KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA I ŚW. MIKOŁAJA (GIMNAZJALNY)

BOGDAN NARLOCH (KOSZALIN) ROMAN GRYŃ - TRABKA ( POZNAŃ)

 

26 SIERPNIA - KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY (KLASZTOR)

ADAM KLARECKI (WŁOCŁAWEK)

ORGANIZATORZY:

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ,

FUNDACJA MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ,

CHEŁMIŃSKI DOM KULTURY ,

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST.  W CHEŁMNIE,

PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W CHEŁMNIE,

PARAFIA ŚW. JÓZEFA W CHEŁMNIE,

PRZY UDZIALE:

GMINY MIASTA CHEŁMNO, SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO I BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHEŁMNIE