"Wieś polska w malarstwie"

 

Dnia 30 listopada 2011 roku o godz. 16.30

Muzeum Ziemi Chełmińskiej serdecznie zaprasza

na otwarcie wystawy czasowej

"Wieś polska w malarstwie"

 

ze zbiorów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Ekspozycję będzie można oglądać do końca stycznia 2012 r.

"ZAGŁADA POLSKICH ELIT. AKCJA AB - KATYŃ"

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

ZPRASZA NA

OTWARCIE WYSTAWY

 

"ZAGŁADA POLSKICH ELIT. AKCJA AB - KATYŃ",

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

16.09.2011.ROKU O GODZ. 13.00,

A O GODZ. 13.30 ZAPRASZAMY NA MARSZ PAMIĘCI.

"ZIEMIA - PODSTAWĄ ISTNIENIA OJCZYZNY"

DYREKTOR

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE

DYREKTOR

PAŃSTWOWEGO LITERACKO - PAMIĄTKOWEGO MUZEUM

JAKUBA KOŁASA W MIŃSKU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA OTWARCIE

WYSTAWY CZASOWEJ

"ZIEMIA - PODSTAWĄ ISTNIENIA OJCZYZNY"

 

PREZENTUJĄCEJ

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JAKUBA KOŁASA,

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

10 SIERPNIA 2011 ROKU

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA

"CHEŁMNO W RYSUNKACH PIOTRA GAWŁOWSKIEGO"

DYREKTOR

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

ZAPRASZA NA OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ:

"CHEŁMNO W RYSUNKACH PIOTRA GAWŁOWSKIEGO",

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

29 CZERWCA 2011 R. O GODZ. 16,30

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA

mgr inż. arch. Piotr Gawłowski jest wykładowcą Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Jest  również współinicjatorem odbywających się w Chełmnie  Plenerów Malarskich Studentów Politechnik.

"MOJE TATRY - WĘDRÓWKI MIROSŁAWA KLATECKIEGO",

MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ:

 

"MOJE TATRY - WĘDRÓWKI

MIROSŁAWA KLATECKIEGO",

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

19 MARCA 2011 ROKU O GODZ. 12.00

W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA

Mirosław Klatecki jest bydgoszczaninem, absolwentem Akademii Techniczno – Rolniczej. Góry przemierza od ponad ćwierć wieku. Zna je jak nikt. Nie straszna mu pora  dnia  czy  roku, słota  czy letni skwar . W góry wyrusza o każdej porze, czasem tylko  po to aby zachwycić  się brzaskiem, a bywa, że  grozy  burzy doświadczyć .

Pasją Mirosława Klateckiego jest fotografia, która jest nie tylko utrwalaniem w kadrze, ale również osobistym przeżyciem.

Fotografie eksponowane na wystawie w chełmińskim Ratuszu prezentują Tatry – po polskiej i słowackiej stronie. Wykonane zostały w ostatnich sześciu latach. Jak podaje autor, większość fotografii nie miało obróbki komputerowej. Prezentują to co uchwycił aparat. Tylko duże panoramy Tatr wymagały specjalnego programu komputerowego. Obok piękna gór możemy również obejrzeć faunę i florę tych terenów.

Wystawę będzie można zwiedzać do 4 maja 2011 r.

Podczas otwarcia wystawy (fot. A.G.-K)

Mirosław Klatecki (z prawej) podczas bezpośredniego kontaktu ze zwiedzającymi (fot. A.G.-K)

 

"CHEŁMNO MIASTO ZABYTKÓW I ZAKOCHANYCH"

DNIA 14 LUTEGO 2011 ROKU O GODZ. 15,00

MUZEUMU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

OTWARCIE WYSTAWY

"CHEŁMNO MIASTO ZABYTKÓW I ZAKOCHANYCH"

PRACE  Z   VI OGÓLNOPOLSKICH

PLENERÓW STUDENTÓW ARCHITEKTURY CHEŁMNO 2010

EKSPOZYCJA  BĘDZIE CZYNNA DO 3 MARCA 2011 R.

WYSTAWIE TOWARZYSZY KOLEJNY ALBUM

"CHEŁMNO MALOWANE ....

VI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PLENEROWE

STUDENTÓW ARCHITEKTURY

CHEŁMNO 2010",

KTÓRY MOŻNA NABYĆ W PUNKCIE SPRZEDŻY WYDAWNICTW

W CENIE 22,00 zł