Notatki z podróży Waldemara Żuchnickiego

Dyrektor

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

zaprasza na wernisaż

"Notatki z podróży Waldemara Żuchnickiego"

malarstwo - W. Żuchnicki

muzyka - K. Ostrwoski

dnia 3 września 2016 r. (sobota) o godz. 16.30

Sala Mieszczańska - Ratusz