Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk i kryptolog

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

serdecznie zaprasza na

otwarcie wystawy czasowej

"Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk i kryptolog"

ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Bydgoszczy

im. Mariana Rejewskiego,

które odbędzie się 19 marca 2014 r.

o godz. 13.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza.

Otwarcie wystawy połączone będzie z prelekcją Pana

Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

 

 

Z otwarcia wystawy

(fot. A.G.-K.)