Chełmno u progu niepodległości

Do 9 lutego serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej

"Chełmno u progu niepodległości".

Fot. Powitanie gen. Józefa Hallera na dworcu w Chełmnie w dn. 29 stycznia 1920 r.

(zbiory MZCH).