Zaproszenie na kwestę

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kweście

na rzecz renowacji najstarszych nagrobków.

Kwesta odbędzie się w dniu 31 października (sobota) 2015 r. 

w godz. 10,30 - 12,30

na chełmińskim cmentarzu parafialnym.

Kwesta odbywa się od 2004 roku.

 

(Fot. A.G.-K.)

Zmiana udostępnienia wystawy

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje, że wystawa

"Stutthof 1939 - 1945. Historia i jej świadkowie"

będzie dostępna dla zwiedzających nieodpłatnie we wtorek w godz. 8,00 - 14,00.

Natomiast ze względów techniczych w bezpłatny czwartek będzie niedostępna.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do zwiedzania ekspozycji.

Ekspozycja będzie czynna do 30 października 2015

Wystawa czasowa

Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz

Muzeum Stutthof w w Stutowie

serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

"Stutthof 1939 - 1945. Historia i jej świadkowie"

w dn. 17 września 2015 r. o godz. 13,30

w Sali Mieszczańskiej Ratusza.

Po otwarciu wystawy odbędzie się "Marsz Pamięci"

upamiętniający ofiary II wojny światowej.

 

Z otwarcia wystawy (fot. A.S.-Z.)

 

27 czerwca 2015 r. sobota

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje,

że w dniu 27 czerwca 2015 r. (sobota),

ekspozycja muzealna czynna będzie w godzinach

od 10.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy. 

 

Fot. A.G.-K

W laboratorium papieru

 

 

Dzieci z Przedszkola "Pionkio" już badały właściwości papieru. Serdecznie zapraszamy inne grupy.

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów.

 

Fot. A.G.-K.

Warsztaty archeologiczno - geodezyjne

W piątek 19 czerwca 2015 r. –

na Rynku przed ratuszem w Chełmnie, Muzeum Ziemi Chełmińskiej wraz z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu serdecznie zapraszają młodzież gimnazjów na Warsztaty Archeologiczno - Geodezyjne. Na ich potrzebę przygotowana zostanie rekonstrukcję stanowiska archeologicznego. Wykorzystane zostaną autentyczne materiały zabytkowe: szczątki kościane, fragmenty naczyń ceramicznych oraz przedmioty żelazne. Warsztaty odbędą się na płycie rynku.

 

Ideą projektu jest nauka przez zabawę oraz popularyzacja wiedzy akademickiej w przystępnej dla dzieci i młodzieży formie. Nasz pomysł podyktowany jest przede wszystkim tym, jak zdążyliśmy zauważyć podczas licznych kontaktów z dziećmi i młodzieżą, archeologii nie eksponuje się należycie w ścieżkach edukacyjnych czy programie nauczania. Uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich posiadają nikłą wiedzę na temat roli badań archeologicznych oraz
ich znaczenia w życiu lokalnej społeczności. Dostrzeżoną lukę edukacyjną postanowiliśmy wypełnić poprzez zapoznanie uczniów z różnych szczebli edukacji z archeologią oraz dyscyplinami z nią powiązanymi, zaproszenie do lepszego poznania swojego regionu, a także wzbudzenia świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Poszukiwanie skarbów przeszłości (umieszczonych w piaskownicy zabytków archeologicznych) poprzedzone zostanie każdorazowo prelekcją na temat archeologii. Zainteresowani dowiedzą się: dlaczego kopie się dziury w ziemi, czym jest dziedzictwo historyczne i dlaczego jest takie ważne, jak się pracuje na stanowisku archeologicznym.
Nad prawidłowym przebiegiem warsztatów będzie czuwać archeolog i pracownik Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

W ramach warsztatów zaproszeni archeolodzy przygotują rekonstrukcję stanowiska archeologicznego. Posłużą się przy tym autentycznymi materiałami zabytkowymi: szczątkami kościanymi, fragmentami naczyń ceramicznych oraz przedmiotami żelaznymi. Biorący udział w warsztatach zajmą się eksploracją wykopu z użyciem instrumentarium typowego dla warsztatu archeologa oraz detektora metali. Młodzi adepci archeologii poznają metodykę badania źródeł nieruchomych, m.in. obiektów gospodarczych i pochówków, technik ich
dokumentacji, dokonywania pomiarów, a także sposobów wydobycia przedmiotów zabytkowych,
ich zabezpieczenia oraz przenoszenia.

 

Godziny Warsztatów:

9,00 – 10,30 – Gimnazjum Nr 2 – 2 klasy

10,30 – 12,00 - Gimnazjum Nr 2 – 2 klasy

12,00 – 13,30 - SP 2 - 2 grupy

13,30 – 15,00 - Gimn 1 - 1 grupa, KLO - 1 grupa

Fot. z Warsztatów Archeologiczno - Geodezyjnych, które odbyły się  w Świeciu.

 

Godziny pracy MZCH od 4 do 7 czerwca 2015 r.

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje,

że w okresie od 4 do 7 czerwca 2015 r.

placówka będzie czynna w następujących godzinach:


4 czerwca 2015 (czwartek - Boże Ciało) - nieczynne
5 czerwca 2015 (piątek) 8,00 - 16,00
6 czerwca 2015 (sobota) 8,00 - 16,00
7 czerwca 2015 (niedziela) 11,00 - 15,00


Serdecznie zapraszamy