Konserwacja Sali Sądowej

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje, że od dnia 30 maja 2017 r. do ok. 15 października 2017 r.

 

 

Sala Sądowa jest

 

wyłączona ze zwiedzania.

 

Aktualnie prowadzone są prace konserwatorskie malowideł

z 1743 roku wykonanych przez Jana Roszkowskiego

 oraz fresku Chrystusa Błogosławiącego na suficie.

 

     

 

 

Prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu miasta Chełmna.

     

 

 

Prace konserwatorskie prowadzone są przez firmę

Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska