Konferencja

20 maja 2017 r. w Auli Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, ul. Szkolna 14 odbędzie się otwarta

V Konferencja Edukacja patriotyczna młodzieży, pt. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa.

Przedmiotowa Konferencja, adresowana do młodych naukowców z cywilnych i wojskowych ośrodków akademickich,

będzie okazją do dyskusji nad wielowymiarowym obszarem współczesnego pojmowania bezpieczeństwa.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a przy

współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Honorowy patronat nad Konferencją, po raz piąty, objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Program Konferencji

11.00-11.20 Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w problematykę

Referaty i dyskusje w grupach panelowych

PANEL 1
11.20-13.20 Bezpieczeństwo: Istota, postrzeganie i wyzwania

13.20-13.40 Przerwa kawowa

PANEL 2
13.40-15.00 Historia, wiedza, edukacja, patriotyzm w obszarze wychowania obronnego

15.00-15.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Moderator
dr Rafał Piotr Depczyński

Po zakończeniu Konferencji, organizatorzy serdecznie zapraszają na wystawę pamiątek

kadeckich przekazanych Muzeum Ziemi Chełmińskiej przez Prezesa

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a.

Otwarcie wystawy o godz. 15.30, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek 28 – Ratusz