Święto Kadetów

21 maja 2017 r. w Chełmnie odbędą się uroczyste obchody Święta Kadetów - Chełmno 2017.
Święto Kadetów, ustanowione decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1930 r. na dzień 21 maja, nawiązuje do udziału Kadetów z Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie i Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie w III Powstaniu Śląskim w 1921 r. Ustanawiając Święto Kadetów uhonorowano najmłodszych żołnierzy RP oraz oddano cześć tym, którzy polegli bohaterską śmiercią w walkach pod Górą Św. Anny, Lechynią, Zębowicami i Gogolinem. W III Powstaniu Śląskim wzięło udział blisko 200 Kadetów, 7 z nich poległo:

- Chodkiewicz Karol - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
- Czekaliński Henryk - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
- Kuczyński Zygmunt - Korpus Kadetów Nr 2 w Modlinie
- Pszczółkowski Zbigniew - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
- Toczyłowski Zygmunt - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
- Zakrzewski Zbigniew - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
- Zaszczyński Zbigniew - Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a. Oprawę i asystę honorową uroczystości stanowić będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty z Kutna. Jest to jedyna szkoła mundurowa w Polsce posiadająca status wojskowej asysty honorowej przyznany przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami Święta Kadetów objął Pan Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmno.

Program Uroczystości:
10.30 Msza św. w kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
11.30 Składanie wiązanek kwiatów przed Tablicami Kadeckimi na terenie 3 batalionu drogowo-mostowego
12.00 Uroczystości patriotyczne Święta Kadetów - Chełmno 2017 przed Grobem Nieznanego Żołnierza
12.05 Oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt
12.10 Wystąpienia okolicznościowe
12.20 Kadecki Apel pamięci
12.30 Składanie wiązanek kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza
12.45 Defilada pododdziału honorowego i zakończenie uroczystości

 

Konferencja

20 maja 2017 r. w Auli Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, ul. Szkolna 14 odbędzie się otwarta

V Konferencja Edukacja patriotyczna młodzieży, pt. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa.

Przedmiotowa Konferencja, adresowana do młodych naukowców z cywilnych i wojskowych ośrodków akademickich,

będzie okazją do dyskusji nad wielowymiarowym obszarem współczesnego pojmowania bezpieczeństwa.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a przy

współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Honorowy patronat nad Konferencją, po raz piąty, objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Program Konferencji

11.00-11.20 Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w problematykę

Referaty i dyskusje w grupach panelowych

PANEL 1
11.20-13.20 Bezpieczeństwo: Istota, postrzeganie i wyzwania

13.20-13.40 Przerwa kawowa

PANEL 2
13.40-15.00 Historia, wiedza, edukacja, patriotyzm w obszarze wychowania obronnego

15.00-15.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Moderator
dr Rafał Piotr Depczyński

Po zakończeniu Konferencji, organizatorzy serdecznie zapraszają na wystawę pamiątek

kadeckich przekazanych Muzeum Ziemi Chełmińskiej przez Prezesa

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a.

Otwarcie wystawy o godz. 15.30, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek 28 – Ratusz

Meegawekend

W okresie od 28 kwietnia do 7 maja

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

i Chełmińska Informacja Turystyczna

będą czynne w następujących godzinach:

28 kwietnia (piątek) - 29 kwietnia (sobota) godz. 8.00 - 16.00
30 kwietnia (niedziela) - 11.00 - 15.00
1 maja (poniedziałek)- 2 maja (wtorek) - 3 maja (środa) - godz. 10.00 - 16.00
4 maja (czwartek) - 5 maja (piątek) - 6 maja (sobota) - godz. 8.00 - 16.00
7 maja (niedziela) godz. 11.00 - 15.00

W okresie tym będzie można zwiedzać wystawy stałe:
- "Dzieje Chełmna"
- "Dr Ludwik Rydygier - światowej sławy chirurg"
- Galeria obrazów Antoniego Piotrowicza

Ponadto dostępna będzie wystawa czasowa:
"Powiat chełmińskich na starych pocztówkach". Jest to pierwsza tego typu wystawa 
prezentująca miejscowości powiatu chełmińskiego (wg obecnych jak i dawnych granic)
przygotowana przez chełmińskie muzeum. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną pocztówki z
przełomu XIX i XX wieku ukazujące uroki dawnej, często nie istniejącej już zabudowy
okolicznych miejscowości.

Życzenia Wielkanocne

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Ziemi Chełmińskiej

składają wszystkim naszym sympatykom

i turystom wiele dobrego z okazji

Świąt Wielkanocnych

Konkurs "Wspomnienie z Chełmna"

 

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Wspomnienie z Chełmna”.

 

 

 

 1. Celem konkursu jest spisanie autentycznych relacji, wspomnień z Chełmna z okresu międzywojennego, okupacji niemieckiej po lata 60 – te XX w. Autorzy wspomnień mogą przedstawić wydarzenie, postać, dom, ulicę, uroczystość, życie codzienne związane z Chełmnem w w/wym. okresie.

 2. Wspomnienia mogą być spisane przez świadków wydarzeń z w/wym. okresu lub przez osoby (powyżej 15 lat), które wysłuchają wspomnień i sporządzą z nich relację. W pracy tej mogą być również umieszczone fotografie związane z opisywanym zagadnieniem (najlepiej wersje cyfrowe).

 3. Wspomnienia powinny obejmować maksymalnie 6 stron maszynopisu (tekst czcionką 12 Times New Roman)

 4. Wspomnienia powinny być dostarczone do Muzeum Ziemi Chełmińskiej do dnia 15 października 2017 r. Muzeum Ziemi Chełmińskiej nie będzie zwracało dostarczonych prac. Zasilą one zbiory muzealne. Zwracane będą oryginalne fotografie i dokumenty.

 5. Wspomnienia powinny być dostarczone w formie papierowej lub cyfrowej.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 r.

 7. Autorzy wspomnień wyrażają zgodę na wykorzystanie spisanych wspomnień do prac badawczych i publikacji przygotowywanych przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

 8. Muzeum Ziemi Chełmińskiej przewiduje następujące nagrody finansowe:

 

I miejsce - 400 zł

 

II miejsce – 300 zł

 

III miejsce – 200 zł

 

 1. Patronem medialnym konkursu jest gazeta „Czas Chełmna”.

 2. Nagrodzone prace będą publikowane na łamach „Czasu Chełmna” (fragmentarycznie lub całościowo).

 3. Szczegółowych informacji udziela pracownik muzeum Anna Grzeszna - Kozikowska tel. 56 686 16 41

 

Czas pracy MZCH w okresie wakacyjnym

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje,

że w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września 2017 r.

placówka będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 8 - 16 (Chełmińska Informacja Turystyczna)

wtorek - sobota 8.00 - 16.00

niedziela 11.00 - 15.00

Konkursy 2017

 

Laureaci Konkursy 2017 organizowanych przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej:

 

Mały Przewodnik – dn. 11 marca 2017 r.

Szkoły Podstawowe

I miejsce – Patrycja Nalińska – SP 1 Chełmno

II miejsce – Wiktoria Lewańska – SP 1Chełmno

III miejsce – Stanisław Coch SP 1Chełmno

III miejsce - Alicja Kosińska – SP Kolno

Gimnazja

I miejsce – Hubert Gasin - Gimn. Katolickie Chełmno

II miejsce - Adrianna Bylicka Gimn. 4 Chełmno

III miejsce – Oliwia Ośmiałowska Gimn. 2 Chełmno

 

 Konkurs „Wiedzy o Chełmnie i jego zabytkach” - 24 marca 2017 r.

 Szkoły Podstawowe

I miejsce – Julia Glaubert – SP 4 Chełmno

II miejsce – Remigiusz Maron – SP 2 Chełmno

III miejsce – Patrycja Nalińska – SP 1 Chełmno

Gimnazja

I miejsce – Karol Gadziński – Gimnazjum 2 Chełmno

II miejsce – Adam Kwiatkowski – Gimnazjum 2 Chełmno

III miejsce – Radosław Reszczyński – Gimnazjum w Starogrodzie

 

A oto nasi laureaci (Fot. Karolina Błażejczyk)