Chełmno - dawne widoki miasta

Muzeum Ziemi Chełmińskiej serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

"Chełmno - dawne widoki miasta"

o godz. 16,30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza

Edward Gorazdowski, Ogólny widok Chełmna, drzeworyt zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym

1864, T. IX, nr 237, s. 132, ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej

 

Wystawa "Chełmno - dawne widoki miasta" realizowana jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia

muzeów województwa kujawsko - pomorskiego MIASTO - LUDZIE - MUZEUM

4 czerwca 2017 r. - Zielone Świątki

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje, że w dniu

4 czerwca 2017 r. (Zielone Świątki) - niedziela

placówka będzie czynna w godzinach

10.00 - 15.00

Zapraszamy do Baszty Prochowej

Od soboty 3 czerwca Muzeum Ziemi Chełmińskiej serdecznie zaprasza

do zwiedzania Baszty Prochowej (działu archeologicznego i etnograficznego).

Baszta będzie czynna w soboty w godz. 10,30 - 13,00 od 3 czerwca do 30 września

(Fot. A.G.-K.)

 

Konserwacja Sali Sądowej

Muzeum Ziemi Chełmińskiej informuje, że od dnia 30 maja 2017 r. do ok. 15 października 2017 r.

 

 

Sala Sądowa jest

 

wyłączona ze zwiedzania.

 

Aktualnie prowadzone są prace konserwatorskie malowideł

z 1743 roku wykonanych przez Jana Roszkowskiego

 oraz fresku Chrystusa Błogosławiącego na suficie.

 

     

 

 

Prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu miasta Chełmna.

     

 

 

Prace konserwatorskie prowadzone są przez firmę

Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska